İçinde sevgi barınan için, bütün dünya tek bir ailedir.

İçinde sevgi olan için sevginin ayrımı yoktur. İnsan insanı sevmelidir. Nasıl ki hayvan insanı seviyorsa, insan hayvanı da sevmelidir. Bir bebeğin şefkate ihtiyacı olduğu gibi hayvanın da şefkate ihtiyacı vardır. Çocuklarımızı yetiştirirken bu sevgiyi aşılamamız gerektiği inancındayız. Bu amaç doğrultusunda çiftliğimizde bulunan hayvanlarımıza ve diğer bütün hayvanlara bu sevginin gösterilmesi uğrunda çalışmalarımıza devam etmekteyiz.